سال جهش تولید
  • 1399-03-31 13:21
  • كد محتوا:13072
بهسازی و نوسازی ۲۰ ورزشگاه و سالن ورزشی در اصفهان

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی «سلام اصفهان» گفت: شهرداری اقدام به بهسازی و نوسازی ۲۰ ورزشگاه و سالن ورزشی با همکاری و مشارکت بخش خصوصی کرده تا شهروندان بتوانند از فضاهای مناسب و حق شهروندی خود استفاده کنند.

صوت شهردار / دانلود